Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel

4. Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, Aurélia Beigneux, namens de ID-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, en Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram en Pär Holmgren.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 10.35 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid