Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Piątek, 19 czerwca 2020 r. - Bruksela

4. Masowy wykup ziemi i wylesianie w Amazonii (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Masowy wykup ziemi i wylesianie w Amazonii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Aurélia Beigneux w imieniu grupy ID, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, i Eleonora Evi niezrzeszona, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram i Pär Holmgren.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.35.)

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności