Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles

4. Acapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Acapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jordi Cañas, în numele Grupului Renew, Aurélia Beigneux, în numele Grupului ID, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, și Eleonora Evi, neafiliată, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram și Pär Holmgren.

A intervenit Virginijus Sinkevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 10.35.)

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate