Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel

4. Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Aurélia Beigneux v mene skupiny ID, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL a Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram a Pär Holmgren.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.35 h.)

Posledná úprava: 12. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia