Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2690(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0191/2020

Esitatud tekstid :

B9-0191/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0163

Protokoll
XML 9k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel

6. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette järgmise hääletuse tulemused:

Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
Otsuse ettepanek B9-0191/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0163)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

Istungi juhataja luges ette hääletustulemused kolmapäeval, 17. juunil 2020. aastal otsustatud kiirmenetluste muudatusettepanekute kohta (17.6.2020 protokollipunkt 27):

Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - majandus- ja rahanduskomisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0170)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Norbert Lins

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0171)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Loránt Vincze

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0172)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused alltoodud resolutsiooni muudatusettepanekute esimese osa kohta:

George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
Resolutsiooni ettepanek B9-0196/2020/rev1

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0173)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika