Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2690(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0191/2020

Ingediende teksten :

B9-0191/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0163

Notulen
XML 8k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel

6. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0191/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0163)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 32)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen naar aanleiding van de urgentieprocedures waartoe op woensdag 17 juni 2020 is besloten (punt 27 van de notulen van 17.6.2020):

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0170)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 39)

Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0171)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 40)

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***
[COM(2020)0221 – C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0172)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 41)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de eerste reeks amendementen op:

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0173)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 42)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid