Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2690(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0191/2020

Texte depuse :

B9-0191/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0163

Proces-verbal
XML 9k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles

6. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului final privind:

Instituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, atribuțiile, componența numerică și durata mandatul său
Propunere de decizie B9-0191/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat (P9_TA(2020)0163)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 32)

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la procedurile de urgență adoptate miercuri, 17 iunie 2020 (punctul 27 al PV din 17.6.2020):

Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0170)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 39)

Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0171)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 40)

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0172)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 41)

Președintele a citit rezultatele votului privind prima serie de amendamente la:

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0173)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 42)

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate