Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2690(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0191/2020

Predkladané texty :

B9-0191/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0163

Zápisnica
XML 8k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel

6. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania, pokiaľ ide o:

Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho pôsobnosti, počtu členov a funkčného obdobia
Návrh rozhodnutia B9-0191/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválené (P9_TA(2020)0163)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 32)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k naliehavým postupom, o ktorých bolo rozhodnuté v stredu 17. júna 2020 (bod 27 zápisnice zo dňa 17.6.2020):

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0170)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 39)

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0171)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 40)

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Loránt Vincze

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0172)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 41)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 42)

Posledná úprava: 12. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia