Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 7k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel

7. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele alltoodud resolutsiooni muudatusettepanekute teine osa:

—   George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
Resolutsiooni ettepanek B9-0196/2020/rev1.

Parlamendis pandi hääletusele muudatusettepanekud järgmise kohta:

—   Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0169/2020
Resolutsiooni ühisettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 132 lõigete 2 ja 4 alusel resolutsiooni ettepanekute B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 ja B9-0181/2020 asemel Michael Gahler, Miriam Lexmann ja Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Evelyne Gebhardt ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli ja Rosa D’Amato Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi ulatuslikku autonoomiat (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Idapartnerlus 2020. aasta juuni tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel [2019/2209(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal
Resolutsiooni ettepanek B9-0165/2020;

—   Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga
Resolutsiooni ettepanek B9-0172/2020.

Hääletuse lõpp kell 15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 17.30.

(Istung katkestati kell 13.35.)

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika