Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 8k
Perjantai 19. kesäkuuta 2020 - Bryssel

7. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin toinen sarja tarkistuksia seuraavaan asiakirjaan:

—   Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020
Michael Gahlerin, Miriam Lexmannin ja Sandra Kalnieten PPE-ryhmän puolesta, Kati Pirin, Evelyne Gebhardtin ja Tonino Piculan S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmansin, Abir Al Sahlanin, Petras Auštrevičiusin, José Ramón Bauzá Díazin, Izaskun Bilbao Barandican, Engin Eroglun, Bernard Guettan, Moritz Körnerin, Nathalie Loiseaun, Javier Nartin, Frédérique Riesin, María Soraya Rodríguez Ramosin, Nicolae Ştefănuțăn ja Marie Pierre Vedrennen Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikoferin ja Hannah Neumannin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotygan, Raffaele Fitton, Bert-Jan Ruissenin, Hermann Tertschin, Charlie Weimersin, Elżbieta Krukin, Nicola Procaccinin, Bogdan Rzońcan, Valdemar Tomaševskin ja Ruža Tomašićin ECR-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldon, Daniela Rondinellin ja Rosa D’Amaton työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti päätöslauselmaesitysten B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 ja B9-0181/2020 korvaamiseksi käsiteltäväksi jättämä yhteinen päätöslauselmaesitys Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)

—   Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

—   Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

—   Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 17.30.

(Istunto keskeytettiin klo 13.35.)

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö