Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 8k
Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d. - Briuselis

7. Antrasis balsavimas
CRE

Parlamentas balsavo dėl antro šių dokumentų pakeitimų paketo:

—   Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis ir kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 ir B9-0181/2020 pateikė Michael Gahler, Miriam Lexmann ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Evelyne Gebhardt ir Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli ir Rosa D’Amato – dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020;

—   Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020.

Balsavimas vyks iki 15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.30 val.

(Posėdis sustabdytas 13.35 val.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika