Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 7k
Piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs - Brisele

7. Otrā balsošana
CRE

Parlaments ir aicināts balsot par otro grozījumu kopumu attiecībā uz turpmāk minēto dokumentu.

—   Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu un 4. punktu, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 un B9-0181/2020, ir iesnieguši Michael Gahler, Miriam Lexmann un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Kati Piri, Evelyne Gebhardt un Tonino Picula S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Marie Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā, Reinhard Bütikofer un Hannah Neumann, Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato – par Honkongai piemērojamo ĶTR valsts drošības likumu un nepieciešamību ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020).

—   Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

—   Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0165/2020.

—   Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.15.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst.17.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika