Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel

7. Tweede stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot stemming over de tweede reeks amendementen op:

—   De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend op grond van artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 en B9-0181/2020, door Michael Gahler, Miriam Lexmann en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Evelyne Gebhardt en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli en Rosa D’Amato, over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020;

—   Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020.

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.35 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid