Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles

7. A doua sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind a doua serie de amendamente la:

—   Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1.

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind amendamentele la:

—   Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020
Propunere comună de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 și B9-0181/2020, par Michael Gahler, Miriam Lexmann și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, Reinhard Bütikofer și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli și Rosa D’Amato, referitoare la legea adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020;

—   Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 15.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 17.30.

(Ședința a fost suspendată la 13.35.)

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate