Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 7k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj

7. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je pristopil h glasovanju o drugem sklopu predlogov sprememb k naslednjim dokumentom:

—   Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1.

Parlament je pristopil h glasovanju o predlogih sprememb k nasledjim dokumentom:

—   Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020
Skupni predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Miriam Lexmann in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt in Tonino Picula v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, ki nadomešča predloge resolucije B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 in B9-0181/2020, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020;

—   Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
Predlog resolucije B9-0172/2020.

Glasovanje je odprto do 15.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 17.30.

(Seja je bila prekinjena ob 13.35.)

Zadnja posodobitev: 12. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov