Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Fredagen den 19 juni 2020 - Bryssel

7. Andra omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om den andra omgången ändringsförslag till följande:

—   Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död
Resolutionsförslag B9-0196/2020/rev1.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

—   Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0169/2020
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, vilket ersatte B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 och B9-0181/2020, av Michael Gahler, Miriam Lexmann och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, Kati Piri, Evelyne Gebhardt och Tonino Picula, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo och Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020),

—   Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 [2019/2209(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020),

—   Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
Resolutionsförslag B9-0165/2020,

—   Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen
Resolutionsförslag B9-0172/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 17.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35.)

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy