Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 13k
Perjantai 19. kesäkuuta 2020 - Bryssel

10. Kolmannet äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0191/2020

—   Pankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019 [2019/2130(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2213(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

—   Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020)

—   Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0166/2020

—   Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

—   Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins

—   Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

—   Pyyntö asian palauttamiseksi asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti:
Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta - Esittelijä: Loránt Vincze

—   Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1

—   Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020

—   Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020 .

Äänestykset olivat avoinna klo 19.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 21.30.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35.)

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö