Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 11k
Piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs - Brisele

10. Trešā balsošana
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par:

—   Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0191/2020

—   2019. gada ziņojums par banku savienību
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par banku savienību [2019/2130(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pedro Marques (A9-0026/2020).

—   2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Ziņojums par 2021. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2019/2213(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020).

—   Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

—   Rietumbalkāni pēc 2020. gada samita
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem pēc 2020. gada samita [2019/2210(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0166/2020.

—   Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)].

—   Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins.

—   Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze.

—   Pieprasījums nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas saskaņā ar 59. panta 4. punktu:
Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja - Referents: Loránt Vincze

—   Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

—   Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.

—   Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.19.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 21.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.35.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika