Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel

10. Derde stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

—   De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0191/2020;

—   Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020;

—   Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins;

—   Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze;

—   Motie tot terugverwijzing naar de commissie voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:
Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken - Rapporteur: Loránt Vincze

—   De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1;

—   De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020;

—   Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020;

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020.

Er kan worden gestemd tot 19.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 21.30 uur.

(De vergadering wordt om 17.35 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid