Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 13k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles

10. A treia sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Redeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese
Propunere de rezoluție B9-0191/2020;

—   Uniunea bancară - raport anual 2019
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2019 [2019/2130(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia [2019/2213(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 [2019/2210(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turismul și transporturile în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0166/2020;

—   Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins ,

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze;

—   Cerere de retrimitere în comisie pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură:
Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale - Raportor: Loránt Vincze

—   Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1;

—   Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020;

—   Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020;

—    Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 19.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 21.30.

(Ședința a fost suspendată la 17.35.)

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate