Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 11k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj

10. Tretji čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o naslednjih dokumentih:

—   Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov Predlog resolucije B9-0191/2020;

—   Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019 [2019/2130(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija [2019/2213(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Zahodni Balkan po vrhu leta 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
Skupni predlog resolucije RC-B9-0166/2020;

—   Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins ,

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze;

—   Zahteva za vrnitev zadeve odboru v skladu s členom 59(4) Poslovnika zaradi medinstitucionalnih pogajanj:
Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve - Poročevalec: Loránt Vincze

—   Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1;

—   Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020;

—   Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020;

—    Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 Predlog resolucije B9-0172/2020.

Glasovanje je odprto do 19.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 21.30.

(Seja je bila prekinjena ob 17.35.)

Zadnja posodobitev: 12. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov