Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2130(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0026/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0165

Protokoll
XML 22k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel

12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse lõpptulemused järgmise kohta:

Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga
Resolutsiooni ettepanek B9-0191/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0164)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

Pangandusliit – 2019. aasta aruanne
Raport pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2130(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0165)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
Raport 2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2019/2213(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0166)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

Idapartnerlus 2020. aasta juuni tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel [2019/2209(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P9_TA(2020)0167)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

Lääne-Balkani riigid 2020. aasta tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel [2019/2210(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P9_TA(2020)0168)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0166/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0169)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0175/2020 ja B9-0180/2020 muutusid kehtetuks.)

Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0170)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Norbert Lins

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0171)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör Loránt Vincze

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0172)
(Hääletustulemused:
17., 18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuse tulemused“ punkt 41)

TAOTLUS SAATA TAGASI PARLAMENDIKOMISJONILE

Vastu võetud nimelise hääletusega (654 poolt, 8 vastu, 3 erapooletud)

George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
Resolutsiooni ettepanek B9-0196/2020/Rev1

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0173)
(Hääletustulemused:
17., 18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuse tulemused“ punkt 42)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0194/2020 ja B9-0195/2020 muutusid kehtetuks.)

Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0169/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0174)
(
Hääletustulemused: 17., 18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuse tulemused“ punkt 43)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0174/2020 ja B9-0193/2020 muutusid kehtetuks.)

COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal
Resolutsiooni ettepanek B9-0165/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0175)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga
Resolutsiooni ettepanek B9-0172/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0176)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika