Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2130(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0026/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0165

Protokolas
XML 25k
Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d. - Briuselis

12. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0191/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0164)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 33)

Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2130(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0165)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 34)

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2213(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0166)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 35)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0167)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 36)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0168)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 37)

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0166/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0169)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 38)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0175/2020 ir B9-0180/2020 anuliuoti.)

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0170)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0171)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0172)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMPETENTINGAM KOMITETUI

Patvirtinta balsuojant vardiniu būdu (654 balsavo , 8– prieš, 3 susilaikė)

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0173)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0194/2020 ir B9-0195/2020 anuliuoti.)

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0174)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0174/2020 ir B9-0193/2020 anuliuoti.)

Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0175)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 44)

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0176)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika