Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2130(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0026/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0165

Notulen
XML 23k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel

12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0191/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0164)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 33)

Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0165)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 34)

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0166)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 35)

Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P9_TA(2020)0167)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 36)

Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P9_TA(2020)0168)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 37)

Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0169)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 38)

(De ontwerpresoluties B9-0175/2020 en B9-0180/2020 komen te vervallen.)

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0170)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 39)

Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0171)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 40)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 – C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0172)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 41)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Aangenomen bij HS (654 voor, 8 tegen, 3 onthoudingen)

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0173)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 42)

(De ontwerpresoluties B9-0194/2020 en B9-0195/2020 komen te vervallen.)

De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0174)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 43)

(De ontwerpresoluties B9-0174/2020 en B9-0193/2020 komen te vervallen.)

Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0175)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 44)

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0176)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 45)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid