Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2130(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0026/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0165

Protokół
XML 23k
Piątek, 19 czerwca 2020 r. - Bruksela

12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad:

Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów
Projekt rezolucji B9-0191/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0164)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 33)

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2130(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0165)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 34)

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja [2019/2213(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0166)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 35)

Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0167)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 36)

Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0168)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 37)

Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0166/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0169)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 38)

(Projekty rezolucji B9-0175/2020 i B9-0180/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0170)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 39)

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0171)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 40)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0172)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 41)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (654 za, 8 przeciw, 3 wstrzymało się)

Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0173)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 42)

(Projekty rezolucji B9-0194/2020 i B9-0195/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0169/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0174)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 43)

(Projekty rezolucji B9-0174/2020 i B9-0193/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19
Projekt rezolucji B9-0165/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0175)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 44)

Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Projekt rezolucji B9-0172/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0176)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 45)

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności