Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Fredagen den 19 juni 2020 - Bryssel

17. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

PECH-utskottet

- En ny industristrategi för EU (2020/2076(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: INTA, EMPL, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, REGI, PECH, JURI

BUDG-utskottet

- En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (2020/2043(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), BUDG, ECON (artikel 57 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy