Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Eerste stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 7.Tweede stemming
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 10.Derde stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 18.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 19.Ingekomen stukken
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (123 kb) Presentielijst (32 kb) Stemmingsuitslagen (506 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5840 kb) 
 
Notulen (123 kb) Presentielijst (32 kb) Stemmingsuitslagen (506 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5840 kb) 
 
Notulen (68 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (205 kb) 
 
Notulen (252 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (310 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1665 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid