Index 
Notulen
XML 506kPDF 310kWORD 166k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel
 Afkortingen en tekens

 1. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***II

 2. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***II

 3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck

 4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt

 5. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) ***

 6. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (resolutie)

 7. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) ***

 8. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (resolutie)

 9. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap ***

 10. Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondsstaat over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland (artikel XXVIII van de GATT 1994) voor gekruid vlees ***

 11. Verzoek om financiering voor biomedicinaal onderzoek naar myalgische encefalomyelitis

 12. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie

 13. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk

 14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2020 om het overschot van het begrotingsjaar 2019 erin op te nemen

 15. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2020: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk

 16. Sluiting van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië ***

 17. Wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië (toetreding van Kroatië) ***

 18. Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Marokko (toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***

 19. Sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Jordanië ***

 20. Sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en China ***

 21. Sluiting van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië ***

 22. Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël ***

 23. Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

 24. Conferentie over de toekomst van Europa

 25. EU-strategie inzake handicaps na 2020

 26. Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I

 27. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

 28. Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden

 29. Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

 30. Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

 31. Instelling van een Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

 32. Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

 33. De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten

 34. Bankenunie - jaarverslag 2019

 35. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III

 36. Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

 37. Westelijke Balkan, na de top van 2020

 38. Toerisme en vervoer in en na 2020

 39. Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *

 40. Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I

 41. Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I

 42. De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd

 43. De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen

 44. Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie

 45. Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Laatst bijgewerkt op: 15 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid