Indeks 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół - Wyniki głosowania
XML 506kPDF 323kWORD 166k
Piątek, 19 czerwca 2020 r. - Bruksela
 Skróty i symbole

 1. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***II

 2. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***II

 3. Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka

 4. Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta

 5. Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) ***

 6. Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

 7. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024) ***

 8. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024) (rezolucja)

 9. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską ***

 10. Porozumienie między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (art. XXVIII GATT 1994) ***

 11. Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)

 12. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

 13. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii

 14. Projekt budżetu korygującego nr 3/2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019

 15. Projekt budżetu korygującego nr 4/2020 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii

 16. Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdową ***

 17. Protokół zmieniający umowę o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdową w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE ***

 18. Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***

 19. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią ***

 20. Zawarcie umowy między UE a Chinami w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***

 21. Zawarcie umowy o wspólnym obszarze lotniczym UE-Gruzja ***

 22. Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem ***

 23. Zalecenie dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 24. Konferencja w sprawie przyszłości Europy

 25. Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020

 26. Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***

 27. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

 28. Utworzenie podkomisji do spraw podatkowych

 29. Powołanie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

 30. Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

 31. Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

 32. Powołanie komisji śledczej w celu zbadania zarzutów dotyczących naruszeń i niewłaściwej administracji w stosowaniu prawa Unii dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu w Unii i poza nią, a także określenie kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji tej komisji śledczej

 33. Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów

 34. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

 35. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

 36. Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r.

 37. Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r.

 38. Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

 39. Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *

 40. Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I

 41. Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem pandemii COVID-19 ***I

 42. Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

 43. Ustawa ChRL o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu

 44. Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19

 45. Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności