Index 
Jegyzőkönyv
XML 126kPDF 258kWORD 67k
2020. június 19., Péntek - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Első szavazási kör
 3.Az ülés folytatása
 4.Nagyarányú földszerzés és erdőirtás Amazóniában (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.A szavazás eredményének bejelentése
 7.Második szavazási kör
 8.Az ülés folytatása
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Harmadik szavazási kör
 11.Az ülés folytatása
 12.A szavazás eredményének bejelentése
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülésnapok időpontja
 17.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 18.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Az ülés berekesztése
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Első szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőről:

—   Az állatok Unión belüli és azon kívüli szállítása közbeni védelmével kapcsolatos uniós jog alkalmazása során előforduló állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, létszáma és megbízatási ideje
Határozatra irányuló javaslat: B9-0191/2020.

A Parlament szavazást tart a 2020. június 17-én, szerdán eldöntött sürgősségi eljárásokhoz benyújtott módosításokról (2020.6.17-i jegyzőkönyv, 27. pont ):

—   Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság;

—   A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins ;

—   Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze

A Parlament szavazást tart a következőhöz benyújtott módosítások első csomagjáról:

—   Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalási indítvány B9-0196/2020/rev1.

A szavazás vége: 10.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13.30.

Felszólalások

Loránt Vincze, előadó, az első szavazási kör megnyitása előtt, aki azt kéri, hogy az Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel (az OJ 55. pontja) témát az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából.

A kérelemről a Bizottság javaslatáról tartott zárószavazást követően szavaznak.

(Az ülést 09.04-kor felfüggesztik.)


3. Az ülés folytatása

Az ülés 09.15-kor folytatódik.


4. Nagyarányú földszerzés és erdőirtás Amazóniában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Nagyarányú földszerzés és erdőirtás Amazóniában (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Aurélia Beigneux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Eleonora Evi, független, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram és Pär Holmgren.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 10.35-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 13.30-kor folytatódik.


6. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a következőkről tartott zárószavazások eredményeit:

Az állatok Unión belüli és azon kívüli szállítása közbeni védelmével kapcsolatos uniós jog alkalmazása során előforduló állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, létszáma és megbízatási ideje
Határozatra irányuló javaslat: B9-0191/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0163)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 32)

Az elnök felolvassa a 2020. június 17-én, szerdán elhatározott sürgősségi eljárásokhoz benyújtott módosításokról tartott szavazás eredményeit (2020.6.17-i jegyzőkönyv, 27. pont ):

Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0170)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 39)

A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0171)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 40)

Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0172)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 41)

Az elnök felolvassa a következő témához benyújtott módosítások első csomagjáról tartott szavazás eredményét:

Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalási indítvány: B9-0196/2020/rev1

(Egyszerű többség szükséges.)

'MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0173)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 42)


7. Második szavazási kör

A Parlament szavazást tart a következő témához benyújtott módosítások második csomagjáról:

—   Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalási indítvány: B9-0196/2020/rev1.

A Parlament szavazást tart a következőhöz benyújtott módosításokról:

—   A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas fokú autonómiáját
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0169/2020
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely a B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 és B9-0181/2020 állásfoglaási indítvány helyébe lép és amelyet az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyújtott be Michael Gahler, Miriam Lexmann és Sandra Kalniete, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Evelyne Gebhardt és Tonino Picula, az S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță és Marie Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli és Rosa D’Amato, a Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényéről és arról, hogy az EU-nak védelmeznie kell Hongkong magas fokú autonómiáját (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként [2019/2209(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően
Állásfoglalási indítvány B9-0165/2020;

—   A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben
Állásfoglalási indítvány B9-0172/2020.

A szavazás vége:15 óra.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 17.30.

(Az ülést 13.35-kor felfüggesztik.)


8. Az ülés folytatása

Az ülés 17.30-kor folytatódik.


9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a következő témához benyújtott módosítások második csomagjáról tartott szavazás eredményét:

Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalási indítvány: B9-0196/2020/rev1

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0173)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 42)

Az elnök felolvassa a következő témához benyújtott módosításokról tartott szavazás eredményét:

A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas fokú autonómiáját
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0169/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0174)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 43)

Keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként [2019/2209(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0167)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 36)

A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően
Állásfoglalási indítvány: B9-0165/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0175)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 44)

A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben
Állásfoglalási indítvány: B9-0172/2020.

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0176)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 45)


10. Harmadik szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0191/2020;

—   Bankunió – 2019. évi éves jelentés
Jelentés a bankunióról – 2019. évi éves jelentés [2019/2130(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Jelentés a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2019/2213(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként [2019/2209(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   A Nyugat-Balkán a 2020. évi csúcstalálkozót követően
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozót követően [2019/2210(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0166/2020;

—   Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins ,

—   Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze;

—   A bizottsághoz történő visszautalásra irányuló kérelem az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően:
Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság - Előadó: Loránt Vincze

—   Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0196/2020/Rev1;

—   A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas fokú autonómiáját
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0169/2020;

—   A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően
Állásfoglalási indítvány B9-0165/2020;

A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben
Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0172/2020.

A szavazás vége:19 óra.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 21.30.

(Az ülést 17.35-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 21.30-kor folytatódik.


12. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott zárószavazások eredményeit:

A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása
Állásfoglalási indítvány B9-0191/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0164)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 33)

Bankunió – 2019. évi éves jelentés
Jelentés a bankunióról – 2019. évi éves jelentés [2019/2130(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0165)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 34)

A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Jelentés a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2019/2213(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0166)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 35)

Keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként [2019/2209(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P9_TA(2020)0167)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 36)

A Nyugat-Balkán a 2020. évi csúcstalálkozót követően
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozót követően [2019/2210(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P9_TA(2020)0168)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 37)

Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0166/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0169)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 38)

(A B9-0175/2020 és B9-0180/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0170)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 39)

A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0171)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 40)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0172)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 41)

BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Jóváhagyva név szerinti szavazással (654 mellette, 8 ellene, 3 tartózkodás)

Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően
Állásfoglalásra irányuló indítvány:
B9-0196/2020/Rev1

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0173)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 42)

(A B9-0194/2020 és B9-0195/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas fokú autonómiáját
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0169/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖSÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0174)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 43)

(A B9-0174/2020 és B9-0193/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően
Állásfoglalási indítvány B9-0165/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0175)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 44)

A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben
Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0172/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0176)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 45)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális ülés jegyzőkönyvét, valamint a 2020. június 17-i és a 2020. június 18-i ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején nyújtják be a Parlamentnek jóváhagyás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


16. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. július 8–2020. július 10.


17. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

PECH bizottság

- Új európai iparstratégia (2020/2076(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: INTA, EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, REGI, PECH, JURI

BUDG bizottság

- Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé (2020/2043(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke)


18. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 28-i határozatát követően)

ENVI bizottság

- A környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek végrehajtása: a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv (2020/2091(INI))
(vélemény: TRAN)


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzéséről és az ilyen gyógyszerekkel való ellátásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.34-kor berekesztik.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat