Indiċi 
Minuti
XML 125kPDF 269kWORD 68k
Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Ħtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 7.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 10.It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 19.Dokumenti mressqa
 20.Għeluq tas-seduta
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni finali ta':

—   Stabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0191/2020.

Il-Parlament ivvota dwar l-emendi tal-proċeduri ta' urġenza maqbula l-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020 (punt 27 tal-Minuti tad-data 17.6.2020):

—   Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji;

—   Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Norbert Lins ;

—   Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Loránt Vincze

Il-Parlament ivvota dwar l-ewwel serje ta' emendi ta':

—   Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0196/2020/rev1.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 10.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.30.

Interventi

Loránt Vincze, rapporteur, qabel il-bidu tal-ewwel sessjoni ta' votazzjoni, biex jitlob li l-mistoqsija li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura: Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 (punt 55 tal-OJ).

Din it-talba se titressaq għal votazzjoni qabel il-votazzjoni finali fuq il-proposta tal-Kummissjoni.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.04.)


3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 09.15.


4. Ħtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ħtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Mairead McGuinness f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas f'isem il-Grupp Renew, Aurélia Beigneux f'isem il-Grupp ID, Anna Cavazzini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Eleonora Evi Membru mhux affiljata, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram u Pär Holmgren.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.35.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.30.


6. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President ħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni finali dwar:

Stabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0191/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0163)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 32)

Il-President ħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni finali dwar l-emendi tal-proċeduri ta' urġenza maqbul l-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020 (punt 27 tal-Minuti tad-data 17.6.2020):

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0170)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 39)

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Norbert Lins

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0171)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 40)

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Loránt Vincze

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0172)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 41)

Il-President ħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni dwar l-ewwel serje ta' emendi ta':

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0196/2020/rev1

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0173)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 42)


7. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament se jivvota dwar it-tieni serje ta' emendi ta':

—   Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0196/2020/rev1.

Il-Parlament se jivvota dwar l-emendi ta':

—   Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0169/2020
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta, imressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, minflok il-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 u B9-0181/2020, minn Michael Gahler, Miriam Lexmann u Sandra Kalniete, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli u Rosa D’Amato, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 [2019/2209(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0165/2020;

—   Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 17.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35.)


8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.30.


9. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar it-tieni serje ta' emendi ta':

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0196/2020/rev1

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0173)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 42)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi ta'

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0169/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0174)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 43)

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 [2019/2209(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0167)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 36)

Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0165/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0175)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 44)

Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0176)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 45)


10. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni finali ta':

—   Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0191/2020;

—   Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 [2019/2130(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2213(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 [2019/2209(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 [2019/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0166/2020;

—   Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Norbert Lins ,

—   Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Loránt Vincze;

—   Talba għal riferiment lill-kumitat għal negozjati interistituzzjonali skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura:
Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali - Rapporteur: Loránt Vincze

—   Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B9-0196/2020/Rev1;

—   Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0169/2020;

—   Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0165/2020;

—    Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 19.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 21.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.35.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.30.


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati finali dwar:

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0191/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0164)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 33)

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 [2019/2130(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0165)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 34)

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2213(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0166)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 35)

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 [2019/2209(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0167)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 36)

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 [2019/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0168)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 37)

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0166/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0169)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 38)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0175/2020 u B9-0180/2020 iddekadew.)

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0170)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 39)

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Norbert Lins

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0171)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 40)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Loránt Vincze

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0172)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 41)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (654 favur, 8 kontra, 3 astensjonijiet)

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0196/2020/rev1

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0173)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 42)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0194/2020 u B9-0195/2020 iddekadew.)

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0169/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0174)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 43)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0174/2020 u B9-0193/2020 iddekadew.)

Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0165/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0175)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 44)

Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0176)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 45)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


15. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-Minuti ta' din is-seduta u l-Minuti tas-seduti tas-17 ta' Ġunju 2020 u tat-18 ta' Ġunju 2020 se jitqiegħdu quddiem l-Parlament, għall-approvazzjoni tiegħu, fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 8 ta' Lulju 2020 sad-data 10 ta' Lulju 2020.


17. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PECH

- Strateġija Industrijali ġdida għall-Ewropa (2020/2076(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: INTA, EMPL, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, REGI, PECH, JURI,

Kumitat BUDG

- Lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO (2020/2043(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, ECON (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


18. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Mejju 2020)

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ċirkostanti: Id-Direttiva 2004/107/KE u d-Direttiva 2008/50/KE (2020/2091(INI))
(opinjoni: TRAN)


19. Dokumenti mressqa

Tressaq id-dokument segwenti:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.34.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Lulju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza