Index 
Proces-verbal
XML 128kPDF 257kWORD 68k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Prima sesiune de votare
 3.Reluarea ședinței
 4.Acapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Anunțarea rezultatelor votului
 7.A doua sesiune de votare
 8.Reluarea ședinței
 9.Anunțarea rezultatelor votului
 10.A treia sesiune de votare
 11.Reluarea ședinței
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 18.Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 19.Depunere de documente
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

—   Instituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, atribuțiile, componența numerică și durata mandatul său
Propunere de decizie B9-0191/2020.

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind amendamentele la procedurile de urgență adoptate miercuri, 17 iunie 2020 (punctul 27 al PV din 17.6.2020):

—   Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare;

—   Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins ;

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind prima serie de amendamente la:

—   Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1.

Scrutinul va fi deschis până la 10 h 15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 13 h 30.

Intervenții

Loránt Vincze, raportor, înainte de deschiderea primei sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie trimisă comisiei competente pentru a fi folosită în cadrul negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 (punctul 55 din OJ).

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei.

(Ședința a fost suspendată la 9.04.)


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 9.15.


4. Acapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Acapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jordi Cañas, în numele Grupului Renew, Aurélia Beigneux, în numele Grupului ID, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, și Eleonora Evi, neafiliată, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram și Pär Holmgren.

A intervenit Virginijus Sinkevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 10.35.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.30.


6. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului final privind:

Instituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, atribuțiile, componența numerică și durata mandatul său
Propunere de decizie B9-0191/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat (P9_TA(2020)0163)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 32)

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la procedurile de urgență adoptate miercuri, 17 iunie 2020 (punctul 27 al PV din 17.6.2020):

Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0170)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 39)

Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0171)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 40)

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0172)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 41)

Președintele a citit rezultatele votului privind prima serie de amendamente la:

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0173)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 42)


7. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind a doua serie de amendamente la:

—   Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1.

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind amendamentele la:

—   Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020
Propunere comună de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 și B9-0181/2020, par Michael Gahler, Miriam Lexmann și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt și Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, Reinhard Bütikofer și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli și Rosa D’Amato, referitoare la legea adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020;

—   Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 15.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 17.30.

(Ședința a fost suspendată la 13.35.)


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.30.


9. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului privind a doua serie de amendamente la:

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0173)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 42)

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0174)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 43)

Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0167)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 36)

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0175)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 44)

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0176)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 45)


10. A treia sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Redeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese
Propunere de rezoluție B9-0191/2020;

—   Uniunea bancară - raport anual 2019
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2019 [2019/2130(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia [2019/2213(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 [2019/2210(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turismul și transporturile în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0166/2020;

—   Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins ,

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze;

—   Cerere de retrimitere în comisie pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură:
Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale - Raportor: Loránt Vincze

—   Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1;

—   Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020;

—   Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020;

—    Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 19.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 21.30.

(Ședința a fost suspendată la 17.35.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 21.30.


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Redeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese
Propunere de rezoluție B9-0191/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0164)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 33)

Uniunea bancară - raport anual 2019
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2019 [2019/2130(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0165)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 34)

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia [2019/2213(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0166)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 35)

Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 [2019/2209(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P9_TA(2020)0167)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 36)

Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 [2019/2210(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P9_TA(2020)0168)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 37)

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0166/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0169)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 38)

(Propunerile de rezoluții B9-0175/2020 și B9-0180/2020 au devenit caduce.)

Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptată (P9_TA(2020)0170)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 39)

Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Norbert Lins

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptată (P9_TA(2020)0171)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 40)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Loránt Vincze

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptată (P9_TA(2020)0172)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 41)

CERERE DE RETRIMITERE IN COMISIE

Aprobată prin AN (654 pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri)

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propunere de rezoluție B9-0196/2020/rev1

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0173)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 42)

(Propunerile de rezoluții B9-0194/2020 și B9-0195/2020 au devenit caduce.)

Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0174)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 43)

(Propunerile de rezoluții B9-0174/2020 și B9-0193/2020 au devenit caduce.)

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0165/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0175)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 44)

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0172/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P9_TA(2020)0176)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 17, 18 și 19 iunie 2020, punctul 45)


13. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


15. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesele-verbale ale ședințelor din 17 iunie 2020 și 18 iunie 2020 vor fi prezentate Parlamentului spre aprobare la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 8 iulie 2020 și 10 iulie 2020.


17. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

PECH

- O nouă strategie industrială pentru Europa (2020/2076(INI))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: INTA, EMPL, IMCO, REGI, PECH, JURI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

BUDG

- Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC (2020/2043(INI))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: BUDG, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


18. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 mai 2020)

ENVI

- Punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului înconjurător: Directiva 2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE (2020/2091(INI))
(aviz: TRAN)


19. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI


20. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.34.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate