Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel

4. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)

Istungi juhataja tegi kooskõlas kodukorra artikliga 71 teatavaks ITRE, EMPL ja INTA komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite põhjal:

—   ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Raportöör: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Raportöör Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste kasutamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Raportöör: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Vastavalt kodukorra artikli 71 lõike 2 võib vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioone taotleda enne neljapäeva, 9. juuli 2020. aasta keskööd kirjalikult, et läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika