Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis

4. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė ITRE, EMPL ir INTA komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   ITRE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Pranešėja: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Pranešėja: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, ketvirtadienio, 2020 m. liepos 9 d. vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika