Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Miercuri, 8 iulie 2020 - Bruxelles

4. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlementului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de procedură, deciziile comisiilor ITRE, EMPL și INTA de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte:

—   ITRE: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Raportoare: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE: Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL: Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Raportor: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Raportoare: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, joi 9 iulie 2020, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate