Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel

4. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výborov ITRE, EMPL a INTA začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor ITRE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)). spravodajkyňa Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   výbor ITRE: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)). spravodajkyňa Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   výbor EMPL: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)). Spravodajca Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   výbor INTA: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)). spravodajkyňa Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, štvrtok 9. júla 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia