Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj

4. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)

Predsednik je v skladu s členom 71 Poslovnika sporočil odločitve odborov ITRE, EMPL in INTA za začetek medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročil:

—   odbor ITRE: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Poročevalka: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   odbor ITRE: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Poročevalka: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   odbor EMPL: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Poročevalec: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   odbor INTA: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Poročevalka: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

V skladu s členom 71(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do četrtka, 9. julija 2020, pred polnočjo pisno zahtevajo glasovanje o odločitvah o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov