Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel

7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on kantud järgmised suuliselt vastatavad küsimused, millele järgneb arutelu (kodukorra artikkel 136):

—   O-000035/2020, mille esitas(id) Younous Omarjee regionaalarengukomisjoni nimel komisjonile: ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgedega tegelemisel (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020, mille esitas(id) Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi ja Anja Hazekamp keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel komisjonile: Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (B9-0013/2020).

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika