Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—   O-000035/2020 från Younous Omarjee, för utskottet för regional utveckling, till kommissionen: Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 från Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi och Anja Hazekamp, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Kemikaliestrategin för hållbarhet (B9-0013/2020).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy