Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 8. juli 2020 - Bruxelles

8. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2020 (654.272/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer hertil (forretningsordenens artikel 158).

Formanden bekendtgjorde, at han havde modtaget to anmodninger om anvendelse af uopsættelighedsproceduren (jf. forretningsordenens artikel 163) for vedtagelsen af følgende sager i løbet af indeværende mødeperiode:

—   Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) - ENVI (punkt 59 i PDOJ)

—   Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom - ENVI (punkt 119 i PDOJ).

Taler, jf. forretningsordenens artikel 163, Kateřina Konečná, imod den anden anmodning fra ENVI (punkt 119 i PDOJ).

Formanden foreslog efter samråd med de politiske grupper følgende ændringer til det endelige forslag til dagsorden.

Afstemningerne ville blive fordelt på de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag og antallet af anmodninger om delt og særskilt afstemning. Oplysningerne om fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets websted under rubrikken "Prioriterede oplysninger og dokumenter".

Fredagens anden afstemningsrunde ville være åben fra 14.15-15.30. Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive bekendtgjort kl. 18.

Fredagens tredje afstemningsrunde var annulleret.

Parlamentet gav udtryk for sin tilslutning til disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Formanden meddelte, at der ikke var blevet indgivet nogen forslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, om forkastelse af eller ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning:

Elektronisk godstransportinformation ***II (punkt 120 i PDOJ)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Andor Deli (A9-0119/2020).

Rådets holdning betragtedes dermed som godkendt (P9_TA(2020)0177).

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik