Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2020 - Bryssel

8. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Heinäkuun 2020 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (654.272/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla).

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa kaksi kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

—   Asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi - ENVI-valiokunta (lopullisen esityslistaluonnoksen 59 kohta)

—   Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen - ENVI-valiokunta (lopullisen esityslistaluonnoksen 119 kohta).

Kateřina Konečná käytti puheenvuoron työjärjestyksen 163 artiklan nojalla ja vastusti ENVI-valiokunnan toista pyyntöä (lopullisen esityslistaluonnoksen 119 kohta).

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia lopulliseen esityslistaluonnokseen.

Äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Perjantain toiset äänestykset ovat avoinna klo 14.15–15.30. Toisten äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 18.00.

Perjantain kolmannet äänestykset peruutetaan.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhemies ilmoitti, että käsiteltäväksi ei ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään seuraavaa neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta:

Sähköiset kuljetustiedot ***II (lopullisen esityslistaluonnoksen 120 kohta)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sähköisistä kuljetustiedoista [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Andor Deli (A9-0119/2020).

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi P9_TA(2020)0177).

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö