Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2020. július 8., Szerda - Brüsszel

8. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2020. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (654.272/PDOJ), amelyre az alábbi módosítási javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke).

Az elnök közli, hogy két sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet juttattak el hozzá (az eljárási szabályzat 163. cikke) az ezen az ülésen elfogadandó alábbi jogi aktusokkal kapcsolatban:

—   Az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése céljából történő módosításáról szóló rendelet - ENVI bizottság (a PDOJ 59. pontja);

—   A koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzése és az ilyen gyógyszerekkel való ellátás - ENVI bizottság (a PDOJ 119. pontja).

Felszólal: Az eljárási szabályzat 163. cikke alapján Kateřina Konečná az ENVI bizottság második kérelme ellen (a PDOJ 119. pontja).

Az elnök a képviselőcsoportokkal való egyeztetést követően a napirend végleges tervezetének alábbi módosításait javasolja.

A szavazásokra különböző szavazási körökben fog sor kerülni a módosítások és a részenkénti és külön szavazásokra irányuló kérelmek számának függvényében. A szavazások különböző szavazási körök közötti elosztásáról szóló tájékoztatás elérhető lesz a Parlament honlapján a Fontos információk és kiemelt dokumentumok ablakban.

A pénteki második szavazási körre 14.15 és 15.30 között fog sor kerülni. A szavazások eredményének bejelentésére 18 órakor kerül sor.

A pénteki harmadik szavazási kört törölték.

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

Az ügyrendet megállapítják.

Az elnök közli, hogy egyetlen elutasításra vagy módosításra irányuló javaslatot sem terjesztettek elő az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján a Tanács alábbi első olvasatbeli álláspontja kapcsán:

Elektronikus áruszállítási információk ***II (a PDOJ 120. pontja)
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Andor Deli (A9-0119/2020).

A Tanács álláspontja így elfogadottnak tekintendő (P9_TA(2020)0177).

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat