Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis

8. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. liepos mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (654.272/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas informavo, kad gavo du prašymus per šią sesiją taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) šiems dokumentams:

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) - ENVI komitetas (PDOJ 59 punktas);

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas - ENVI komitetas (PDOJ 119 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį kalbėjo Kateřina Konečná, ji nepritarė antram ENVI komiteto prašymui (PDOJ 119 punktas).

Pasitaręs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė toliau nurodytus galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus.

Balsavimas bus padalytas į kelias dalis atsižvelgiant į pakeitimų skaičių ir balsavimų dalimis bei atskirų balsavimų skaičių. Informacija apie balsavimo paskirstymą bus pateikta Parlamento interneto skiltyje „Prioritetinė informacija ir dokumentai“.

Antrasis penktadienio balsavimas vyks nuo 14.15 val. iki 15.30 val. Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 18.00 val.

Trečiasis penktadienio balsavimas panaikintas.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.

Pirmininkas pranešė, kad dėl šios per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos pasiūlymų atmesti ir pakeitimų nebuvo pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius:

Elektroninė krovinių vežimo informacija ***II (PDOJ 120 punktas)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Andor Deli (A9-0119/2020).

Tarybos pozicija laikoma priimta (P9_TA(2020)0177).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika