Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj

8. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2020 (654.272/PDOJ), h kateremu so bile predlagane nekatere spremembe (člen 158 Poslovnika).

Predsednik je sporočil, da je prejel zahtevi za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika) za sprejetje naslednjih dokumentov med tem delnim zasedanjem:

—   Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628) - odbor ENVI (točka 59 končnega osnutka dnevnega reda);

—   Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava - odbor ENVI (točka 119 končnega osnutka dnevnega reda).

V skladu s členom 163 Poslovnika je govorila Kateřina Konečná, ki je nasprotovala drugi zahtevi odbora ENVI (point 119 du PDOJ).

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe končnega predloga dnevnega reda.

Glasovanje bo razdeljeno na več glasovanj glede na število predlogov sprememb in število zahtev za glasovanje po delih in ločeno glasovanje. Podatki o razdelitvi glasovanja na več glasovanj bodo na voljo na spletnem mestu Parlamenta pod rubriko “Prednostne informacije in dokumenti”.

Drugi čas glasovanja v petek bo od 14.15 do 15.30. Razglasitev izidov glasovanja drugeg časa glasovanja bo ob 18.00.

Tretji čas glasovanja v petek se črta.

Parlament se je s temi predlogi strinjal.

S tem je bil določen razpored dela.

Predsednik je sporočil, da ni bil vložen predlog za zavrnitev in tudi noben predlog spremembe v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika o naslednjem stališču Sveta v prvi obravnavi:

Elektronske informacije o prevozu blaga ***II (točka 120 končnega osnutka dnevnega reda)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andor Deli (A9-0119/2020).

Šteje se torej, da je stališče Sveta sprejeto (P9_TA(2020)0177).

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov