Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 16k
Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs - Brisele

11. Pirmā balsošana
Stenogramma

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minēto:

—   Helga Berger izvirzīšana par Revīzijas palātas locekli
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Helga Berger par Revīzijas palātas locekli [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020);

—   Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0132/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants):

—   Pārejas noteikumi nolūkā risināt Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI komiteja;

—   Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI komiteja.

Parlaments ir aicināts balsot ar vienu balsojumu par turpmāk minēto:

—   Priekšlikums, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0111/2020);

—   Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020);

—   ES valstspiederīgo bērnu starptautiska un iekšzemes nolaupīšana Japānā, ko veic šo bērnu vecāki
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu PETI komitejas vārdā iesniedza Dolors Montserrat - par ES valstspiederīgo bērnu starptautisku un iekšzemes nolaupīšanu Japānā, ko veic šo bērnu vecāki (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020);

—   To cilvēku tiesības Covid-19 krīzes laikā, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu PETI komitejas vārdā iesniedza Dolors Montserrat - par to cilvēku tiesībām Covid-19 krīzes laikā, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par priekšlikumiem attieciecībā uz procedūru (Reglamenta 67. panta 1. punkts) saistībā ar turpmāk minēto:

—   Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Kateřina Konečná (A9-0114/2020);

—   Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Henna Virkkunen (A9-0115/2020);

—   Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autopārvadājumu nozarē [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A9-0116/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par šādu ziņojumu grozījumiem:

—   Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020);

—   2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām [2019/2126(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: David Cormand (A9-0081/2020);

—   2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli [2019/2127(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bas Eickhout (A9-0118/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst.17.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 20.00.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 18. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika