Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 15k
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj

11. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je glasoval o:

—   Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča
Poročilo o imenovanju Helge Berger za članico Računskega sodišča [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)
Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlament bo glasoval o naslednjih zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika):

—   Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - odbor ENVI

—   Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - odbor ENVI

Parlament je z enim samim glasovanjem glasoval o:

—   Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 *
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Mednarodne in domače starševske ugrabitve otrok iz EU na Japonskem
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika vložila Dolors Montserrat, v imenu odbora PETI, o mednarodnih in domačih starševskih ugrabitvah otrok iz EU na Japonskem (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v času krize zaradi COVID-19
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika vložila Dolors Montserrat, v imenu odbora PETI, o pravicah oseb z motnjami v duševnem razvoju v času krize zaradi COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlament je glasoval o postopkovnih predlogih (člen 67(1) Poslovnika) o:

—   Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019 [2019/2126(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018 [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Glasovanje je odprto do 17.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 20.00.

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov