Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Středa, 8. července 2020 - Brusel

12. Závěry zasedání Evropské rady ze dne 19. června 2020 Příprava zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17.–18. července 2020 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ze dne 19. června 2020 (2020/2669(RSP))

Prohlášení Evropské rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17.–18. července 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Valérie Hayer za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL a Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec.

Vystoupil Charles Michel.

Vystoupil Andrey Novakov.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen a Henna Virkkunen.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:41.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí