Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2020 - Bryssel

12. Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät - Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. heinäkuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät (2020/2669(RSP))

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. heinäkuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Valérie Hayer Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Márton Gyöngyösi.

Charles Michel käytti puheenvuoron.

Andrey Novakov käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen ja Henna Virkkunen.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 17.41.)

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö