Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis

12. 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Pasirengimas 2020 m. liepos 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
Stenograma

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2669(RSP))

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Pasirengimas 2020 m. liepos 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Valerie Hayer Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Márton Gyöngyösi.

Kalbėjo Charles Michel.

Kalbėjo Andrey Novakov.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen ir Henna Virkkunen.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 17.41 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika