Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

12. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 (2020/2669(RSP))

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Márton Gyöngyösi, grupplös.

Talare: Charles Michel.

Talare: Andrey Novakov.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen och Henna Virkkunen.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.41.)

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy